Bandmitglieder

Herber Lang vocals

Herbert Lang

vocals

Martin Mäx Müller keyboards vocal

Martin "Mäx" Müller

keyboards, vocals

Richard Winter guitar

Richard Winter

guitar, vocals

Martin Sitter guitar vocals

Martin Sitter

guitar, vocals

Ali Daibel bass

Ali Daibel

bass

Claus Wollenweber drums

Claus Wollenweber

drums, vocals